O Kancelarii

Kancelaria Adwokacka zawsze kierowała i kierować się będzie zasadą, że najważniejsze pomiędzy Klientem, a adwokatem jest wzajemne zaufanie. Z kolei, najwyższa lojalność oraz wzajemna życzliwość, jako wartości szczególne i zawsze uniwersalne, połączone z nowoczesnością metod działania Kancelarii Adwokackiej stanowią swoistą gwarancję właściwej, a zarazem oczekiwanej przez każdego Klienta pomocy prawnej.

Aktualności

24.01.2011
REGULAMIN


Poniżej wskazujemy Państwu warunki korzystania ze strony internetowej http://adwokat-nowaczyk.pila.pl (dalej strona).

W przypadku zadania pytania prawnego, zgodnie z niniejszym Regulaminem, uznaje się, iż zapoznaliście się Państwo z jego treścią i w pełni akceptujecie Państwo następujące warunki:


§ 1

Kancelaria Adwokacka dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronie były zupełne, aktualne oraz zgodne z obowiązującym stanem prawnym, w dniu zadania pytania prawnego. Ponadto, Kancelaria Adwokacka dokłada wszelkich starań, aby udzielane Państwu odpowiedzi były wolne od błędów lub nieścisłości. Jednocześnie Kancelaria Adwokacka informuje, że obiektywnie nie może, ze względu na częste zmiany obowiązującego prawa, zagwarantować, że informacje Państwu udzielane zawsze pozostaną w pełni aktualne.§ 2

 1. Wszelkie zawarte na stronie informacje, niezależnie od sposobu ich prezentacji, mają charakter ogólny.
 2. Informacje udzielane Państwu, w odpowiedzi na zadawane pytania, mają charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie mogą być traktowane jako porada prawna.
 3. Kancelaria Adwokacka losuje pytanie na które udzieli odpowidzi.
 4. Kancelaria Adwokacka nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej za skutki wykorzystania przez osoby korzystające ze strony z zawartych na niej informacji. Osoba wykorzystująca informacje zawarte na stronie dokonuje tego na własną odpowiedzialność i ryzyko.


§ 3

 1. Kancelaria Adwokacka zastrzega, że wszelkie opinie, poglądy i wnioski zawarte w informacjach umieszczonych na stronie są wyłącznie jej opiniami, poglądami i wnioskami.
 2. Majątkowe i osobiste prawa autorskie do strony oraz do opinii, poglądów oraz wniosków na niej prezentowanych przysługują wyłącznie Kancelarii Adwokackiej.
 3. Z wyjątkiem ściągania i czasowego przechowywania na komputerze lub innym terminalu w celu obejrzenia jednej lub większej ilości zakładek strony zabrania się: kopiowania, przerabiania, wykorzystywania lub korzystania w inny sposób z informacji zawartych na stronie. Zabrania się, bez uprzedniej pisemnej oraz wyraźnej zgody Kancelarii Adwokackiej: powielania, trwałego przechowywania lub retransmitowania w jakikolwiek sposób zawartości strony. Kancelaria Adwokacka zastrzega sobie prawdo do zamieszczania na stronie według jej uznania linków hipertekstowych lub innych linków pomiędzy stroną, a stroną internetową podmiotu trzeciego. Zamieszczenie linków hipertekstowych lub innych linków pomiędzy stroną, a jakąkolwiek inną stroną wymaga uprzedniej pisemnej i wyraźnej zgody Kancelarii Adwokackiej. W przypadku udzielenia zgody, Kancelaria Adwokacka nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej za zawartość stron do których link hipertekstowy odsyła.

§ 4
 1. Kancelaria Adwokacka podejmuje, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy informatycznej, działania ukierunkowane na zminimalizowanie występowania na stronie wirusów komputerowych lub innych programów o działaniu szkodliwym. Kancelaria Adwokacka nie może jednak zagwarantować, iż w każdym czasie strona wolna jest od szkodliwego oprogramowania (wirusów). Kancelaria Adwokacka nie ponosi z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.
 2. Kancelaria Adwokacka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowania znajdują przepisy prawa polskiego.
 4. Ewentualne spory powstałe na tle Regulaminu poddane zostaną rozstrzygnięciu polskich sądów powszechnych właściwych dla siedziby Kancelarii Adwokackiej.