Zakres usług

Świadczona pomoc prawna obejmuje:

Obsługa przedsiębiorców

Kancelaria Adwokacka świadczy również stałą lub doraźną obsługę prawną dla przedsiębiorców.
Dotychczasowa praktyka Kancelarii Adwokackiej pokazuje, że najefektywniejszą formą współpracy z przedsiębiorcami jest stałe zlecenie, które z istoty rzeczy najszerzej zabezpiecza prawne oraz ekonomiczne interesy Klienta biznesowego. Pozwala ona bowiem na poznanie specyfiki działalności gospodarczej Klienta, co przynosi znaczne korzyści w toku prowadzonych dla Niego spraw lub bieżącego doradztwa w kwestiach prawnych. Ponadto, obsługa ta pozwala na właściwe dostosowanie praktyki w funkcjonowaniu takiego Klienta do obecnego, nierzadko bardzo sformalizowanego, obrotu gospodarczego, gdzie od przedsiębiorcy wymaga się podwyższonej miary staranności. Obecny system prawa gospodarczego wymusza zatem daleko idącą specjalizację. Dlatego też system współpracy z jednym prawnikiem okazać może się niewystarczający.
Przyjęty przez Kancelarię Adwokacką model współpracy zakłada stały ryczał albo rozliczenie godzinowe za prowadzenie spraw. Każda sprawa otrzymuje swój indywidualny numer ewidencyjny, szczegółowy wykaz wykonanych czynności, z podaniem czasu ich realizacji oraz podpisem pracownika Kancelarii Adwokackiej. Rozliczenie następuje raz w miesiącu, w ustalony dzień, na podstawie faktury VAT uwzględniającej zbiorczo efektywnie przepracowane godziny Kancelarii Adwokackiej albo ustalony uprzednio z Klientem ryczałt.
Stawka godzinowa stosowana przez Kancelarię Adwokacką uzależniona jest od stopnia skomplikowania sprawy oraz charakteru wykonywanych czynności. W przypadku procesu sądowego rozliczenie Klienta biznesowego z Kancelarią Adwokacką również jest ryczałtowe albo następuje według uzgodnionych stawek godzinowych. Wysokość ryczałtu obejmującego stałą obsługę Klienta biznesowego rozpoczyna się od 100,00 zł netto miesięcznie.
Ustalenie szczegółowych zasad współpracy możliwe jest przede wszystkim podczas osobistego spotkania z Klientem biznesowym lub wstępnie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zespół Kancelarii Adwokackiej