O Kancelarii

Kancelaria Adwokacka zawsze kierowała i kierować się będzie zasadą, że najważniejsze pomiędzy Klientem, a adwokatem jest wzajemne zaufanie. Z kolei, najwyższa lojalność oraz wzajemna życzliwość, jako wartości szczególne i zawsze uniwersalne, połączone z nowoczesnością metod działania Kancelarii Adwokackiej stanowią swoistą gwarancję właściwej, a zarazem oczekiwanej przez każdego Klienta pomocy prawnej.

Zakres usług

Kancelaria Adwokacka w Pile świadczy usługi prawne w zakresie stałej obsługi podmiotów gospodarczych, jak również prowadzenia wszelkich spraw dotyczących osób fizycznych.

Zakres działalności wynika z szerokiego doświadczenia, ugruntowanej wiedzy oraz współpracy Kancelarii Adwokackiej z innymi prawnikami.

Rozległość materii regulowanej prawem pozwala jedynie na przykładowe przedstawienie rodzajów spraw prowadzonych w imieniu naszych Klientów.

Świadczona pomoc prawna obejmuje następujące dziedziny:
Prawo karne – obrona Klienta w sprawach karnych na wszystkich etapach postępowania, a także reprezentowanie pokrzywdzonych w toku procesu karnego. Kancelaria Adwokacka świadczy usługi w zakresie:
Prawo cywilne – reprezentacja Klienta na wszystkich etapach postępowania sądowego, w tym we wszystkich typach postępowań odrębnych. Kancelaria Adwokacka świadczy usługi z zakresu:
Prawo gospodarcze – ze szczególnym uwzględnieniem stałej obsługi przedsiębiorców działających w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, jak również spółek osobowych oraz kapitałowych. Kancelaria Adwokacka świadczy usługi związane z:
Prawo pracy – obejmuje reprezentację zarówno pracowników, jak i pracodawców. Kancelaria Adwokacka świadczy usługi w zakresie:
Prawo medyczne - reprezentacja Klienta w sporach wynikających z tzw. szkód medycznych w stosunku do szpitala, jak i ubezpieczyciela szpitala, w tym reprezentacja Klienta w postępowaniu sądowym (proces), jak i prowadzenie kompleksowych negocjacji (postępowanie pozasądowe). Zakres działania Kancelarii Adwokackiej obejmuje:
Prawo upadłościowe i naprawcze - reprezentacja Klienta w postępowaniu przed Sądem Gospodarczym w sprawie o ogłoszenie upadłości Klienta (upadłość przedsiębiorcy, jak i konsumenta), prowadzenie rozmów w wierzycielami oraz przeprowadzenie postępowania układowego.

Kancelaria Adwokacka świadczy również usługi z zakresu prawa administracyjnego (ze szczególnym uwzględnieniem prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego) oraz prawa własności intelektualnej.