Zakres usług

Świadczona pomoc prawna obejmuje:

O Kancelarii

Okres lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku to bez wątpienia czas nie tylko fundamentalnych dla naszego Kraju przemian społeczno-gospodarczych, ale co ważniejsze to czas, w którym każdy z nas otrzymał realną możliwość obrony swoich praw. Nie jest zatem jedynie pustym frazesem wyrażona w Konstytucji, a realizowana w tysiącach szczegółowych aktów prawnych zasada, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

Obecna rzeczywistość społeczna, kreowana prawem niezwykle labilnym, a w konsekwencji nadmiernie skomplikowanym i niejasnym, wymaga profesjonalnej pomocy prawnej. Nie można bowiem zdać się tylko na przekonanie, że sprawiedliwość obroni się sama. Sprawiedliwość zaś realizować można nie tylko w procesie, na salach wielu różnych Sądów, lecz także z wykorzystaniem określonych przez prawo innych nieprocesowych, a równie skutecznych, sposobów załatwienia sprawy.

Zawód adwokata zawsze immanentnie związany był z pomocą prawną człowiekowi w sprawach dla niego życiowo najważniejszych. Etymologią polskiego słowa adwokat jest przecież łacińskie słowo advocatus, czyli ten, który przywołany został na pomoc.

Kancelaria Adwokacka zawsze kierowała i kierować się będzie zasadą, że najważniejsze pomiędzy Klientem, a adwokatem jest wzajemne zaufanie. Z kolei, najwyższa lojalność oraz wzajemna życzliwość, jako wartości szczególne i zawsze uniwersalne, połączone z nowoczesnością metod działania Kancelarii Adwokackiej stanowią swoistą gwarancję właściwej, a zarazem oczekiwanej przez każdego Klienta pomocy prawnej.

Zaufanie dotychczasowych Klientów, tak biznesowych, jak i osób prywatnych, weryfikowane upływem czasu, budowane jest także na tej podstawowej, a zapominanej nierzadko manierze, że sprawa Klienta stanowi dla adwokata najwyższą wartość.

Zespół Kancelarii Adwokackiej