Zakres usług

Świadczona pomoc prawna obejmuje:

Porada prawna on-line

Kancelaria Adwokacka świadczy obsługę prawną on-line, która polega w szczególności na uzyskaniu porady prawnej, opinii prawnej, opracowaniu projektu umowy lub pisma procesowego np. pozwu, odpowiedzi na pozew, zażalenia, apelacji - bez konieczności osobistego spotkania z adwokatem. W przypadku powierzenia Kancelarii Adwokackiej prowadzenia sprawy, opłata za udzielenie odpowiedzi zaliczona zostanie na poczet honorarium adwokackiego.
Realizując obsługę prawną on-line Kancelaria Adwokacka zapewnia odpowiednie zabezpieczenia mające służyć zachowaniu poufności przekazywanych informacji. Przekazane do Kancelarii Adwokackiej informacje objęte są tajemnicą adwokacką i nie mogą zostać ujawnione.
Warunkami do skorzystania z obsługi prawnej on-line są:

I.
Przesłanie do Kancelarii Adwokackiej bezpłatnej wiadomości e-mail zawierającej pytanie prawne wraz z opisem problemu prawnego na adres: kancelaria@adwokaci-pila.pl lub skorzystanie z formularza zamieszczonego poniżej:

Zapoznałem się z Regulaminem porad prawnych online

II.

Odbiór e-maila zwrotnego Kancelarii Adwokackiej potwierdzającego odebranie pytania prawnego wraz z ceną usługi.

III.

Uiszczenie opłaty na konto: ING Bank Śląski 98 1050 1520 1000 0092 0401 5656.

IV.

Otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie prawne.