O Kancelarii

Kancelaria Adwokacka zawsze kierowała i kierować się będzie zasadą, że najważniejsze pomiędzy Klientem, a adwokatem jest wzajemne zaufanie. Z kolei, najwyższa lojalność oraz wzajemna życzliwość, jako wartości szczególne i zawsze uniwersalne, połączone z nowoczesnością metod działania Kancelarii Adwokackiej stanowią swoistą gwarancję właściwej, a zarazem oczekiwanej przez każdego Klienta pomocy prawnej.

Aktualności

11.06.2019
W wielu pytaniach kierowanych do Kancelarii pytacie Państwo, czy Ubezpieczyciel ma prawo zaniżać Państwu odszkodowanie za uszkodzenie samochodu wskutek wypadku drogowego? Chodzi mianowicie o sytuację, gdy ubezpieczyciel odmawia lub zaniża odszkodowanie twierdząc, że naprawa samochodu mogła nastąpić m.in. w oparciu o części zamienne albo też kwestionuje stawki za roboczogodziny, które zastosował...
23.04.2018
W wyniku zapytań skierowanych do Kancelarii poniżej wyjaśniam następujące zagadnienie, które można sprowadzić do następującego pytania: czy osobom najbliższym poszkodowanego np. w wyniku błędu medycznego, czy - co ma częściej miejsce - w wyniku wypadku komunikacyjnego przysługuje roszczenie o zadośćuczynienie? Chodzi o odpowiedź na pytanie, czy np. rodzice, rodzeństwo poszkodowanego w wypadku...
19.12.2017
W niniejszym opracowaniu opisuję istotny praktyczny problem, który dotyczy zmiany w toku procesu żądania pracownika z przywrócenia do pracy na żądanie odszkodowania. Innymi słowy, często w praktyce pracownik najpierw (pod wpływem emocji) decyduje się, że żądać będzie od pracodawcy z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę (lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę)...
25.10.2017
W dotychczasowym orzecznictwie dominuje stanowisko, że zastrzeganie kar umownych względem pracownika w czasie trwania stosunku pracy jest niedopuszczalne, skoro kodeks pracy reguluje wskazaną materię kompleksowo, co wyłącza odpowiednie stosowanie kodeksu pracy i przewidzianej tam instytucji kary umownej. Kwestie te poruszyłem w poprzednich artykułach, gdzie odpowiedź na wskazany wyżej problem nie był...
27.07.2017
Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że jeżeli małżonkowie dokonali nierównego podziału majątku wspólnego, to w razie sprzedaży przedmiotu przez małżonka, któremu przypadł większy udział w podzielonym majątku, może on uwzględnić jako koszty uzyskania przychodu pełne koszty nabycia tego przedmiotu poniesione w czasie trwania wspólności majątkowej. Wyrok ten ma kapitalne znaczenie...
«‹ nowszestarsze ›»