O Kancelarii

Kancelaria Adwokacka zawsze kierowała i kierować się będzie zasadą, że najważniejsze pomiędzy Klientem, a adwokatem jest wzajemne zaufanie. Z kolei, najwyższa lojalność oraz wzajemna życzliwość, jako wartości szczególne i zawsze uniwersalne, połączone z nowoczesnością metod działania Kancelarii Adwokackiej stanowią swoistą gwarancję właściwej, a zarazem oczekiwanej przez każdego Klienta pomocy prawnej.

Aktualności

18.07.2017
Jak wskazywano wcześniej Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 21 a Ustawy o czasie pracy kierowców jest niezgodny z konstytucją, co de facto mogłoby się wydawać pozbawia kierowców zawodowych prawa do żądania rozliczenienia kosztów związanych z podróżą służbową. Tymczasem, po wydaniu przez Trybunał Konstytucyjny w.w, Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 21 lutego 2017 roku uchylił skutki wyroku...
07.06.2017
Dochodzenie wierzytelności przez różnego rodzaju Fundusze, w tym te, które bardzo często reklamują się w środkach masowego przekazu i próbują uchodzić za "przyjaciół" dłużników (podsuwać różnego rodzaju ugody), jest coraz częstsze. Fundusze te dochodzą wierzytelności, które na zasadach cesji, nabyły od Banków, SKOKÓW, w których pierwotnie dłużnik zaciągnął pożyczkę. W praktyce...
16.03.2017
Sąd Najwyższy w uchwale składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 28 września 2016 r. III PZP 3/16 zmienił w sposób diametralny zasady kwestionowania przez pracownika przyczyn wypowiedzenia, a tym samym dochodzenia przez niego odszkodowania. W niniejszym artykule omówiony zostanie problem skutków prawnych odwołania darowizny...
04.10.2016
W niniejszym artykule omówiony zostanie istotny praktyczny problem dziedziczenia roszczenia o zadośćuczynienie za krzywdę wywołaną śmiercią osoby bliskiej. Przyjmijmy następujący, bardzo uproszczony, stan faktyczny: w wyniku wypadku samochodowego ginie osoba X tj. syn małżonków Y i Z. Małżonkowie Y i Z wytaczają proces o zapłatę zadośćuczynienia przeciwko ubezpieczycielowi kierowcy (sprawcy...
22.07.2016
W zapytaniach kierowanych do Kancelarii pytacie Państwo o to, czy Komornik sądowy określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego uprawniony jest do powiększenia opłaty egzekucyjnej, ustalanej na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 ze zm.), o kwotę podatku VAT? Faktycznie, powyższy problem powstał w zeszłym roku,...