O Kancelarii

Kancelaria Adwokacka zawsze kierowała i kierować się będzie zasadą, że najważniejsze pomiędzy Klientem, a adwokatem jest wzajemne zaufanie. Z kolei, najwyższa lojalność oraz wzajemna życzliwość, jako wartości szczególne i zawsze uniwersalne, połączone z nowoczesnością metod działania Kancelarii Adwokackiej stanowią swoistą gwarancję właściwej, a zarazem oczekiwanej przez każdego Klienta pomocy prawnej.

Aktualności

11.04.2011
Odpowiedź. Szanowna Pani! Z informacji jakie Pani przesłała wynika, że osoba z Pani rodziny została zatrzymana za prowadzenie roweru po drodze publicznej w stanie nietrzeźwości. Badanie alkomatem wykazało stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu w wysokości 0, 73 mg/l. Wskazuje Pani także, że osoba ta posiada prawo jazdy i codziennie dojeżdza do pracy. Wobec powyższego pyta Pani czy w...
21.03.2011
Odpowiedź Zgłosiła się Pani do Kancelarii Adwokackiej z pytaniem, czy zobowiązania publicznoprawne obciążające spadkodawcę (Pani ojca) wchodzą do masy spadkowej, a co za tym idzie, czy właściwy organ administracji publicznej może dochodzić zapłaty bezpośrednio od spadkobierców tj. m.in. Pani. Ponadto, wskazuje Pani, że spadkodawca zmarł trzy lata temu i do dnia dzisiejszego nie złożyła Pani...
16.02.2011
Odpowiedź Z informacji, którą Pani wysłała do Kancelarii Adwokackiej wynika, iż do całego spadku powołała Pani osobę spoza najbliższej rodziny. Pyta Pani, czy w takim przypadku mężowi i dzieciom, które – jak Pani podaje źle Panią traktują – coś się ze spadku należy. Spadkodawca może w testamencie ustanowić spadkobiercą całego swojego majtku osobę, która nie należy do kręgu jego...
31.01.2011
Odpowiedź Z informacji, którą Pani wysłała do Kancelarii Adwokackiej wynika, że Sąd zasądził na rzecz Pani córki alimenty w wysokości 400,00 zł miesięcznie. W chwili zasądzenia alimentów Pani córka miała 2 lata. Obecnie ma 12 lat. Podała Pani także, że pieniądze z podwyższenia alimentów chciałaby Pani przeznaczyć na opłaty za szkołę córki, w tym na pokrycie kosztów zajęć...
27.01.2011
Z przyjemnością oddajemy do Państwa rąk naszą stronę internetową. Mamy przy tym nadzieję, że razem z Zespołem Kancelarii Adwokackiej będziecie Państwo aktywnie ją współtworzyć. Zakładka „aktualności” stworzona została w głównej mierze dla Państwa. Można w niej znaleźć odpowiedzi na nurtujące Państwa zagadnienia prawne. Jeśli zatem macie Państwo pytanie natury prawnej, zadać je...